O projekte

Obytný park KISERDŐ LAKÓPARK

Dostupné bývanie Dunajská streda

Bývanie na svetovej úrovni.

Dostupnosť príležitostí, tichá lokalita.

Názov:

Obytný park KISERDŐ LAKÓPARK

Investor:

Dostupné bývanie Dunajská Streda s.r.o.

Stavebník:

TEBS s.r.o.

Projektant:

Ravasz & Partners s.r.o.

Majiteľ pozemku:

Dostupné bývanie Dunajská Streda s.r.o.

Lokalita:

Dunajská Streda, ulica Júliusa Lörincza

Základné informácie

Projekt Obytný park KISERDŐ LAKÓPARK sa pripravuje v Dunajskej Strede. Tá leží v Trnavskom kraji na Podunajskej nížine. 4 Mesto sa nachádza 29 km od Galanty, 45 km od Bratislavy a 39 km od maďarského Győru a má takmer 23 000 obyvateľov. Do Kostolných Kračian, ktoré sú v blízkosti Dunajskej Stredy prichádza väčšia investícia v podobe zahraničného pekárenského závodu, ktorý svojimi výrobkami patrí ku svetovej špičke v odbore. Do lokality prinesie viac ako 600 pracovných miest Okrem toho v blízkej Galante už dlhodobejšie pôsobí internetový gigant, ktorý prostredníctvom logistického centra zamestnáva viac ako 1000 zamestnancov. V Dunajskej Strede sa nachádza množstvo škôl, obrovské obchodné centrum, ako aj dve väčšie zdravotné kliniky, ktoré poskytujú svoje služby v ďalších, prevažne veľkých mestách SR.

Celý projekt:

Plocha pozemku v m2: 10 532
Bytová plocha v m2: 6 190
Plocha zelene: 4 229
Počet parkovacích miest: 151 státí
* 62 podzemných a 89 vonkajších státí

Aktuálny stav projektu:

Dňa 23.07.2021 nadobudlo právoplatnosť stavebné rozhodnutie číslo 8587/DS/7525/2021/033-HJ-003 (na stiahnutie vedľa).
V súčasnosti sa dokončuje realizačný projekt a plánujeme zahájiť intenzívnu stavebnú činnosť v auguste 2022.

1. fáza

Táto fáza začína na jeseň 2021 a pozostáva z bytových domov A a B, kompletnej infraštruktúry a priľahlých komunikácií.
objekt A: 5-podlažný bytový dom
objekt B: 5-podlažný bytový dom
Počet 2-izbových bytov: 20
Počet 3-izbových bytov: 45
Počet podzemných parkovacích miest: 38
Počet vonkajších parkovacích miest: 57
Podlahová plocha bytov: 4248m2
Podlahová plocha balkónov: 487m2
Celková zastavaná plocha: 1186m2

2. fáza

Nasleduje ihned po dokončení 1.fázy alebo po naplnení 25% dopytu po ďalších bytoch v lokalite.
objekt C: 3-podlažný bytový dom
Počet 2-izbových bytov: 12
Počet 3-izbových bytov: 18
Počet podzemných parkovacích miest: 24
Počet vonkajších parkovacích miest: 32
Podlahová plocha bytov: 1943m2
Podlahová plocha balkónov: 743m2
Celková zastavaná plocha: 895m2
Nový domov
Dostupné bývanie
Rýchla realizácia
Moredný design
Priestor pre deti
Možnosť nadštandardnej kustomizácie